Искаш ли да видиш, какво има да ти каже Вселената?
Провери Словата за Теб - натисни бутона :)

петък, 10 юни 2011 г.

Величието е преходно явление.
То никога не е последователно.
Зависи отчасти от създаващото митове човешко въображение.
Човекът, когото величието споходи, трябва да има усет за мита около своята личност.
Той трябва да отразява онази светлина, с която го огряват.
И трябва да притежава умението да иронизира. Това е единственото, което може да му попречи да повярва в своите собствени преструвки.
Само иронията може да го раздвижи вътрешно.
Без това качество дори случайното величие ще смаже човека.

Дюн

Няма коментари:

Публикуване на коментар