Искаш ли да видиш, какво има да ти каже Вселената?
Провери Словата за Теб - натисни бутона :)

сряда, 10 септември 2014 г.

ДОБРАТА МОЛИТВА

(Дадена от Учителя през 1900 година )

Господи, Боже наш, благий ни Небесен Баща,Който си ни подарил живот и здраве да Ти се радваме,
молим Ти се, изпроводи ни Духа Си да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление.
Научи ни да правим Твоята Воля, да осветяваме Твоето Име и да Те славословим винаги.
Осветявай духа ни, просвещавай сърцата ни и ума ни, да пазим Твоите заповеди и повеления.
Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите Си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост.
Живота си, който посвещаваме на Тебе за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй.
Помагай ни и съдействай ни да растем във всяко познание и мъдрост, да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята Истина.
Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето Име, да е за успеха на Царството Ти на земята.
Храни душите ни с Небесния Си хляб, укрепявай ни със силата Си, да успяваме в живота си.
Като ни даваш всичките Твои благословения, приложи и Любовта Си да ни е вечен закон.
Защото на Тебе принадлежи Царството и Силата, и Славата завинаги.
Амин.

Celtic Cross Kilmuir,
Kilmuir cemetery, Trotternish, Isle of Skye.
Douglas Hamilton © All rights reserved

Няма коментари:

Публикуване на коментар