Искаш ли да видиш, какво има да ти каже Вселената?
Провери Словата за Теб - натисни бутона :)

понеделник, 18 ноември 2013 г.

Самоувереност

Q:
I am really, REALLY too sensitive. How can I become more thick-skinned, like a "normal" person?

A:
Ego. You are thinskinned because your ego is raw and sore. This is because you are insecure as to your self worth. Until you gain a sense of confidence in who you are you will remain sensitive to the comments and judgements of others. Think about the people you know who are “thick skinned”. What is their predominant trait? Self assurance that’s what.

Въпрос:
Аз наистина, ама НАИСТИНА съм твърде чувствителен. Как да стана по-корав, като `нормален` човек?

Отговор:
Его. Ти си чувствителен, защото твоето аз е открито, достъпно и наранено. Това е така, защото ти си неуверен в своята стойност, в собствената си ценност. Докато не придобиеш усещане за увереност в себе си, ще си останеш обидчив и чувствителен на коментарите и мненията на другите.
Помисли за невъзмутимите хора, които познаваш. Коя е тяхна доминираща черта? Самоувереност, ето коя.

източник - Sam

Няма коментари:

Публикуване на коментар